Stichting Epos Onderwijs Rotterdam

Basisschool Het Epos valt onder de stichting Epos Onderwijs Rotterdam. Deze stichting heeft een bestuur. Dit bestuur is op vrijwillige basis nauw betrokken bij de school en is algeheel eindverantwoordelijk voor de school. Basisschool Het Epos is momenteel de enige school die onder deze stichting valt.

Factsheet 2021

2021 in cijfers: in de factsheet worden er cijfers gepresenteerd die centraal staan voor stichting Epos Onderwijs Rotterdam in 2021.