Stichting Epos Onderwijs Rotterdam

Basisschool Het Epos valt onder de stichting Epos Onderwijs Rotterdam. Stichting Epos Onderwijs Rotterdam is een unieke onderwijsorganisatie met als kernwaarden geluk, groei, prestatie, doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid en gemeenschap. Met een maatschappelijke doelstelling, en gefinancierd vanuit particuliere middelen hebben we een droom: we willen het best mogelijke onderwijs bieden aan kinderen die dit het hardst nodig hebben. Wij geloven dat kinderen met de juiste ondersteuning nog veel meer kunnen bereiken.

De stip op de horizon voor het EOR is het realiseren van een integraal onderwijsaanbod voor alle kinderen in de Rotterdamse wijk, Zuidwijk. Naast basisschool Het Epos bestaat EOR uit een naschools aanbod, Zuidwijs (weekend aanbod) en EOR is  bezig met een open-voorschool.

 

Bestuur EOR

Stichting Epos Onderwijs Rotterdam heeft een bestuur. Dit bestuur is op vrijwillige basis nauw betrokken bij onze projecten en is algeheel eindverantwoordelijk voor de projecten, waaronder Basisschool Het Epos en Zuidwijs.

Zuidwijs

Zuidwijs is een plek waar gratis, leuke en leerzame activiteiten worden aangeboden in het weekend. Zuidwijs is voor kinderen van groep 1 t/m 4, die in Zuidwijk naar de basisschool gaan.Deze activiteiten zijn in lessenreeksen van meerdere zaterdagen. De lestijden zijn van 10.00 – 11.00 en van 11.15 – 12.15.

Kinderen kunnen hun talenten ontdekken, andere kinderen uit de wijk ontmoeten en werken aan het vergroten van hun zelfvertrouwen. Het aanbod sluit aan op de behoeften van kinderen, is uitdagend en verdeeld in de pijlers: cultuur, educatie, techniek en sport.

Zuidwijs is een samenwerking tussen de vier basisscholen in Zuidwijk (Basisschool Christophoor, Steven Stemerdingschool, OBS De Toermalijn en Basisschool Het Epos). De komende jaren zal Zuidwijs blijven groeien en zullen we gratis activiteiten organiseren voor kinderen uit Zuidwijk.

Logo Zuidwijs met achtergrond

De jaarcijfers van 2021

2021 in cijfers: in de factsheet worden er cijfers gepresenteerd die centraal staan voor stichting Epos Onderwijs Rotterdam in 2021.