Praktische info

Verlof en verzuim

Ziekmelden

Als uw kind ziek is geeft u dit telefonisch aan ons door tussen 8:00 en 9:00 uur. Dat kan via het telefoonnummer 010 – 740 2400. Wanneer uw kind beter is dan hoeft u dit niet te melden. Als uw kind voor een langere periode ziek is, zal de leerkracht contact met u opnemen om te informeren hoe het met uw kind gaat.

Te laat komen

Om 08.50 uur gaan onze deuren open. Uw kind moet om 09.00 uur op school zijn dan begint de les. Als uw kind helaas te laat komt op school, dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Dit kan telefonisch. We registreren in het leerlingvolgsysteem wanneer een leerling te laat komt. Als een leerling zeskeer in een schooljaar te laat komt, vindt er een gesprek plaats met Onderwijskundig Leider. Als het hierna nog vaker gebeurt nemen we contact op met de ambtenaar Leerplichtzaken.

Afwezigheid

Als uw kind zonder afmelding afwezig is, nemen we contact met u op om te informeren naar de reden van het verzuim. De leerkracht registreert in het leerlingvolgsysteem dat de leerling ongeoorloofd afwezig is. Als een leerling twee keer ongeoorloofd afwezig is, vindt er een gesprek plaats met de onderwijskundig leider. Bij de derde keer nemen wij contact op met de ambtenaar Leerplichtzaken.

Verlof aanvragen

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Als u in de schoolvakanties niet weg kunt door uw werk kunt u toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Uw kind krijgt vrij om op vakantie te gaan als:

  • dit niet in de eerste twee weken na de zomervakantie is;
  • u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;
  • u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
  • u niet twee weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin, in geen enkele schoolvakantie.

Bijzonder verlof

U kunt voor speciale gebeurtenissen bijzonder verlof aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor een huwelijk, religieuze feestdag of een verhuizing. Dit valt onder geoorloofd verzuim. U kunt een formulier hiervoor ophalen op school of hier downloaden. Dit formulier levert u 8 weken voor het aangevraagde verlof in bij de onderwijskundig leider. Als we uw verzoek niet kunnen inwilligen, moet uw kind gewoon op school zijn. De school is verplicht om een melding te maken bij Leerplichtzaken als uw kind toch niet naar school komt.