Praktische info

Schooltijden en verzuim

Dit zijn de schooltijden op Het Epos.

Maandag Groep 1-2: 9:00 tot 16:00 (dagelijks vrijwillig aanbod tot 17.00)

Groep 3-8: 9:00 tot 16:00 (dagelijks vrijwillig aanbod tot 18.00)

Dinsdag Groep 1-2: 9:00 tot 16:00 (dagelijks vrijwillig aanbod tot 17.00)

Groep 3-8: 9:00 tot 16:00 (dagelijks vrijwillig aanbod tot 18.00)

Woensdag Groep 1-2: 9:00 tot 16:00 (dagelijks vrijwillig aanbod tot 17.00)

Groep 3-8: 9:00 tot 16:00 (dagelijks vrijwillig aanbod tot 18.00)

Donderdag Groep 1-2: 9:00 tot 16:00 (dagelijks vrijwillig aanbod tot 17.00)

Groep 3-8: 9:00 tot 16:00 (dagelijks vrijwillig aanbod tot 18.00)

Vrijdag Groep 1-2: 9:00 tot 16:00 (dagelijks vrijwillig aanbod tot 17.00)

Groep 3-8: 9:00 tot 16:00 (dagelijks vrijwillig aanbod tot 18.00)

 

Te laat komen

Als uw kind helaas te laat komt op school, dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Dit kan telefonisch. We registreren in het leerlingvolgsysteem wanneer een leerling te laat komt. Als een leerling tien keer in een schooljaar te laat komt vindt er een gesprek plaats met Onderwijskundig Leider. Als het hierna nog vaker gebeurt nemen we contact op met de ambtenaar Leerplichtzaken.

Afwezigheid

Als uw kind zonder afmelding afwezig is, nemen we contact met u op om te informeren naar de reden van het verzuim. De leerkracht registreert in het leerlingvolgsysteem dat de leerling ongeoorloofd afwezig is. Als een leerling twee keer ongeoorloofd afwezig is, vindt er een gesprek plaats met Onderwijskundig Leider. Bij de derde keer nemen wij contact op met de ambtenaar Leerplichtzaken.

Verlof aanvragen

U kunt voor speciale gebeurtenissen bijzonder verlof aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor een huwelijk, religieuze feestdag of een verhuizing. Dit valt onder geoorloofd verzuim. U kunt een formulier hiervoor ophalen op school of hier downloaden. Dit formulier kunt u inleveren bij de Onderwijskundig Leider.