Praktische info

Protocollen

Op deze pagina vindt u onze protocollen. U kunt de protocollen downloaden via de download link. De protocollen zijn ter inzage beschikbaar op school. Als u vragen heeft over de protocollen kunt u die op school aan ons stellen.

 

 

Anti-pest protocol

In het anti-pest protocol leest u hoe wij op school pesten willen voorkomen. Ook leest u welke stappen wij doorlopen als er sprake is van pesten.

Download protocol

Protocol gezond gedrag

In het protocol gezond gedrag leest u meer over de afspraken die wij op school hebben gemaakt over gezond gedrag en gezonde voeding.

Download protocol

Verzuimprotocol

In het verzuimprotocol leest u welke stappen wij ondernemen als een leerling afwezig is. Ook leest u welke stappen u neemt, bijvoorbeeld als uw kind ziek is.  

Download verzuimprotocol

Download aanvraagformulier vakantie en verlof

Protocol hoofdluis

In het protocol hoofdluis leest u wat de school doet om luizen te voorkomen. Ook leest u hoe de school handelt als een kind luizen heeft.

Download protocol

Protocol zindelijkheid 

In het protocol zindelijkheid leest u hoe wij op school omgaan met kleuters die nog niet zindelijk zijn. Ook leest u wat u als ouder kunt doen.

Download protocol

Protocol informatie naar gescheiden ouders

Met het protocol informatievoorziening naar gescheiden ouders maken wij duidelijk hoe de informatievoorziening naar gescheiden ouders verloopt.

Download protocol

 

De protocollen ‘klachtenprocedure’ en ‘integriteitskwesties en misstanden’ hebben een aparte plaats op onze website. Zie hiervoor de button hieronder.