Praktische info

Protocollen

Op deze pagina vindt u onze protocollen. U kunt de protocollen downloaden via de download link. De protocollen zijn ter inzage beschikbaar op school. Als u vragen heeft over de protocollen kunt u die op school aan ons stellen.

 

Anti-pest protocol

In het anti-pest protocol leest u hoe wij op school pesten willen voorkomen. Ook leest u welke stappen wij doorlopen als er sprake is van pesten.

Download protocol

Protocol gezond gedrag

In het protocol gezond gedrag leest u meer over de afspraken die wij op school hebben gemaakt over gezond gedrag en gezonde voeding.

Download protocol

Verzuimprotocol

In het verzuimprotocol leest u welke stappen wij ondernemen als een leerling afwezig is. Ook leest u welke stappen u neemt, bijvoorbeeld als uw kind ziek is.  

Download protocol

Protocol hoofdluis

In het protocol hoofdluis leest u wat de school doet om luizen te voorkomen. Ook leest u hoe de school handelt als een kind luizen heeft.

Download protocol

Protocol zindelijkheid 

In het protocol zindelijkheid leest u hoe wij op school omgaan met kleuters die nog niet zindelijk zijn. Ook leest u wat u als ouder kunt doen.

Download protocol

Protocol informatie naar gescheiden ouders

Met het protocol informatievoorziening naar gescheiden ouders maken wij duidelijk hoe de informatievoorziening naar gescheiden ouders verloopt.

Download protocol