Informatie
voor ouders

Schoolgeld

De hoogte van het schoolgeld is € 60,- per leerling per schooljaar. Bij aanmelding krijgt u meer informatie over de betalingswijze. Als het niet lukt om het (hele) bedrag (in een keer) te betalen gaan we in gesprek over de mogelijkheden.

Het Epos is een particuliere school. Dit betekent dat de school niet door de overheid betaald wordt. Stichting De Verre Bergen betaalt voor alle kinderen de kosten. Ouders betalen schoolgeld dat vergelijkbaar is met de vrijwillige ouderbijdrage op andere scholen. De bijdrage op Het Epos is niet vrijwillig.