Onze
partners

Op basisschool Het Epos doen we het niet alleen. Hierbij kijken we met name naar onze omgeving. We gaan betekenisvolle samenwerkingen aan met partners uit het onderwijs, partners in de stad en partners in de wijk.

In de loop van de tijd zullen steeds meer van onze partners op deze pagina gedeeld worden. HIeronder vindt u al een aantal van onze zorgpartners die zich aan u voorstellen. U komt hen tegen bij ons op school, of u kunt met hen een afspraak maken. Voor meer informatie kunt terecht op hun websites, of bij onze Coördinator Zorg en Welzijn.

Centrum Jeugd en Gezin

Als ouder krijgt u te maken met allerlei vragen over de gezondheid, opvoeden en opgroeien van uw kind. Bijvoorbeeld vragen over groei en ontwikkeling, beeldschermgebruik, voeding, slapen of (faal) angst. Als ouder kunt u met vragen over kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar bij mij terecht.

Mijn naam is Johanneke Vonk en ik ben vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verbonden aan het Epos als jeugdverpleegkundige. Ik vind het prachtig om te zien hoe verschillend en uniek ieder kind is. Ik houd ervan om ouders te ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien van hun kind. Ik vind het daarbij van groot belang om naast u als ouder te staan en met u mee te denken. Zelf ben ik ook moeder van 3 kinderen in de basisschoolleeftijd.

U kunt een afspraak maken, of wanneer ik op school ben, kunt u gewoon bij mij binnenlopen. Ook kunt u mij tegenkomen bij themabijeenkomsten of een ouderochtend. Ik houd contact met de zorgcoördinator van Het Epos en binnen het CJG werk ik samen met een jeugdarts en (ortho)pedagoog. Ook sta ik in het contact met het netwerk van Zuidwijk, zoals bijvoorbeeld DOCK, de bieb en het wijkteam.

CJG_LOGO31_WEB-RGB_Rijnmond

Wijkteam Zuidwijk

Soms zit op school een kind (of ouder) dat ondersteuning kan gebruiken bij bijv. financiën, gezondheid, opvoeding of de ontwikkeling van het kind. Ouders hebben last van stress of het kind komt door de situatie niet aan leren toe. Wij kunnen het gezin begeleiden en hen helpen de stress te verminderen. Samen met de ouders werken we aan de situatie thuis en de ontwikkeling van het kind.

Mijn naam is Tessa Gelton, ik ben jeugd- en gezinscoach vanuit wijkteam Zuidwijk en als contactpersoon verbonden aan het Epos. Samen met mijn collega’s ondersteun en help ik de ouders en de kinderen graag.

Hulp vanuit het wijkteam is altijd gratis. Het is altijd mogelijk om via school een afspraak te maken met mij om zo samen te bepalen of hulp vanuit het wijkteam passend voor u is.

 

Logo Rotterdam - wijkteam