Onze partners

 

Op basisschool Het Epos doen we het niet alleen. Hierbij kijken we met name naar onze omgeving. We gaan betekenisvolle samenwerkingen aan met partners uit het onderwijs, partners in de stad en partners in de wijk. Hieronder vindt u een aantal van onze partners die zich aan u voorstellen. U komt hen tegen bij ons op school, of u kunt met hen een afspraak maken. Voor meer informatie kunt terecht op hun websites of bij onze Coördinator Zorg & Ouders.

Centrum Jeugd en Gezin

Als ouder krijgt u te maken met allerlei vragen over de gezondheid, opvoeden en opgroeien van uw kind, bijvoorbeeld over groei en ontwikkeling, beeldschermgebruik, voeding, slapen of (faal) angst. Als ouder kunt u met vragen over kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar terecht bij de Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) jeudverpleegkundige.

U kunt een afspraak maken of wanneer de CJG jeugverpleegkundige op school is, kunt u gewoon binnenlopen. Ook kunt u de jeugdverpleegkundige tegenkomen bij themabijeenkomsten of een ouderochtend. De zorgcoördinator van Het Epos werkt samen met de CJG verpleegkundige en binnen het CJG werkt de jeugdverpleegkundige samen met een jeugdarts en (ortho)pedagoog. Ook staat die in het contact met het netwerk van Zuidwijk, zoals bijvoorbeeld DOCK, de bieb en het wijkteam.

CJG_LOGO31_WEB-RGB_Rijnmond

Wijkteam Zuidwijk

Soms zit op school een kind (of ouder) dat ondersteuning kan gebruiken bij bijv. financiën, gezondheid, opvoeding of de ontwikkeling van het kind. Ouders hebben last van stress of het kind komt door de situatie niet aan leren toe. Het wijkteam kan het gezin begeleiden en hen helpen de stress te verminderen. Samen met de ouders werken we aan de situatie thuis en de ontwikkeling van het kind.

Hulp vanuit het wijkteam is altijd gratis. Het is altijd mogelijk om via school een afspraak te maken om zo samen te bepalen of hulp vanuit het wijkteam passend voor u is.

Logo Rotterdam - wijkteam

In Balans Oefentherapie

Elke dag zet een kind nieuwe stappen en leert het weer wat meer. Alleen ontwikkelt niet elk kind zich even snel. Wanneer een kind een motorische zorgvraag heeft, kan een kinderoefentherapeut extra begeleiding geven, zodat bewegen makkelijker en plezieriger wordt.

Onze school heeft een samenwerkingsverband met In Balans Oefentherapie, waarbij de therapeut een ruimte binnen de school gebruikt. Kinderen die een motorische zorgvraag hebben, kunnen worden aangemeld bij de kinderoefentherapeut.

Wanneer er toestemming van de ouders/verzorgers van het kind en een verwijzing van de huisarts is, kan het motorisch onderzoek plaatsvinden. Mocht er sprake zijn van problemen in de motorische ontwikkeling, dan kan de therapie op school worden gegeven. Het doel van de behandeling is het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, waarbij het kind ook meer vertrouwen en plezier krijgt in het bewegen.

Logo in balans oefentherapie

Compleet Logopedie

Een kind kan moeite hebben met communiceren een logopedist kan helpen als het gaat om stem, taal. spraak, slikken en gehoor. Een logopedist houdt zich bezig met de werking van de mond , lippen en tong. Logopedie zorgt dat het spreken op gang wordt gebracht of dat het taalbegrip wordt gestimuleerd.

Onze school heeft een samenwerkingsverband met Compleet Logopedie, waarbij de logopedist een ruimte binnen de school gebruikt. Wanneer een kind een zorgvraag heeft omtrent taal en spreken, kan een logopedist extra begeleiding geven.

Compleet logopedie - logo

EigenwijZ Kindercoachpraktijk

Op elke school zijn er kinderen die op sociaal-emotioneel vlak een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit kunnen kinderen zijn die een scheiding hebben meegemaakt, geen vriendjes hebben, worden gepest, zich moeilijk kunnen concentreren, meer zelfvertrouwen willen hebben, een ontwikkelingsstoornis hebben, enz. De leerkracht kan die extra aandacht die deze leerlingen nodig hebben, niet altijd bieden in een volle klas, hoe graag hij of zij ook zou willen. De kindercoach kan hierbij ondersteunen.

Onze school heeft een samenwerkingsverband met EigenwijZ kindercoachpraktijk, waarbij de kindercoach een ruimte binnen de school gebruikt. Zodra gesignaleerd wordt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, kan de leerkracht of intern begeleider kindercoaching onder de aandacht brengen bij de ouders.

Logo EigenwijZ