Het Epos team

Hieronder leest u over de verschillende afdelingen en functies binnen ons team.

Onderwijs

Het onderwijsteam bestaat uit teamteachers (leerkrachten), die in teamverband werken. Een klas heeft vier teamteachers. De lessen worden altijd verzorgd door twee teamteachers. Zo is er meer persoonlijke aandacht voor uw kind. De teamteachers onderhouden het contact met u als ouder. Naast het lesgeven werken teamteachers in teamverband aan het verder ontwikkelen van onze school en aan onderwijs- en organisatieontwikkeling. Daarnaast wordt bewegingsonderwijs gegeven door een gymleerkracht. Ook worden er vakleerkrachten ingezet voor techniek en filosofie. De onderwijskundig leider geeft leiding aan de teamteachers en houdt zich bezig met de kwaliteit en de doorontwikkeling van het onderwijs.

Zorg & Ouders

De afdeling Zorg & Ouders bestaat uit twee onderdelen: Zorg en Ouders.

Het onderdeel Zorg houdt zich bezig met de extra zorg voor de leerlingen. Onze collega’s ondersteunen en adviseren de teamteachers op het gebied van zorgvragen en pedagogisch-didactisch handelen. Ook onderhouden en bouwen zij een sterk netwerk rond de school van zorgprofessionals. Daarnaast kijken zij welke kinderen extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Binnen het onderdeel Ouders onderhouden de coördinator Zorg & Ouders en de medewerker ouderbetrokkenheid het contact met u als ouder en ondersteunt u op diverse vlakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen over opvoeding. Zij zijn het aanspreekpunt voor vragen die u niet met de teamteachers bespreekt. Ze verzorgen onder andere workshops en ouderbijeenkomsten.

Naschools programma en weekendaanbod

De medewerkers van het naschoolse aanbod zijn verantwoordelijk voor de invulling van de extra activiteiten na schooltijd. Zij hebben contacten met diverse instanties die samen met Het Epos het aanbod invullen. Zo zorgen zij ervoor dat er een mooi aanbod is voor de kinderen van Het Epos. Daarnaast houden zij zich ook bezig met het weekendaanbod Zuidwijs.

Communicatie

De communicatieafdeling zorgt dat de website en sociale media worden bijgehouden, maar ook dat u iedere maand de nieuwsbrief krijgt en deze schoolgids kan lezen. De communicatie-afdeling houdt zich ook bezig met werving, het bepalen van communicatiestrategieën en het constant kijken naar hoe Het Epos op communicatiegebied kan verbeteren.

Data & kennis

Het doen van onderzoek speelt een belangrijke rol binnen ons onderwijs. Onze data-afdeling verzamelt informatie over de groei van de leerlingen, de onderwijskwaliteit en doet verder onderzoek. Met deze informatie zorgen we dat het onderwijs nog beter aansluit op uw kind. Ook verbeteren wij hiermee het onderwijs.

Bedrijfsvoering

De juiste bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de onderwijsprofessionals in staat zijn om hun werk goed te kunnen doen. De afdeling bedrijfsvoering verzorgt al het werk op het gebied van financiën, faciliteiten en personeelsbeleid. Ook zorgt de afdeling bedrijfsvoering dat bij de ingang van de school altijd iemand aanwezig is om u te ontvangen (medewerkers receptie en conciërge) en eventuele vragen te beantwoorden, ook telefonisch.

Bestuur Het Epos

Het Epos valt onder de stichting Epos Onderwijs Rotterdam. Deze stichting heeft een bestuur. Dit bestuur is op vrijwillige basis nauw betrokken bij de school en is algeheel eindverantwoordelijk voor de school. Basisschool Het Epos is momenteel de enige school die onder deze stichting valt.

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. Hij houdt zich bezig met de strategie en organisatie van de school en zorgt dat de juiste kwaliteit bewaakt blijft. Hidde Verkade is onze algemeen directeur.

Bestuur Stichting De Verre Bergen

Basisschool Het Epos is opgericht door Stichting De Verre Bergen (SDVB). SDVB is een Rotterdamse filantropische organisatie. Deze organisatie zet zich in voor een beter en sterker Rotterdam door het bedenken, uitvoeren en onderzoeken van maatschappelijke programma’s. Zij ondersteunen meerdere programma’s in het onderwijs. Het onderwijs op basisschool Het Epos wordt betaald door SDVB. Meer informatie kunt u vinden op www.deverrebergen.nl.