Het Epos-team

Hieronder leest u over de verschillende functies binnen ons team

Groepsleerkrachten

De leerkrachten houden zich dagelijks bezig met lesgeven. Zij onderhouden het contact met u als ouder. De leerkrachten werken samen in teamverband. De les wordt altijd verzorgd door twee leerkrachten. Zo is er meer persoonlijke aandacht voor uw kind. Sommige leerkrachten werken parttime. Dit betekent dat zij niet elke dag van de week op school zijn.

Ouderconsulent

De Ouderconsulent onderhoudt het contact met u als ouder en ondersteunt u op diverse onderwerpen. Zij is aanspreekpunt voor vragen die u niet met de leerkrachten bespreekt. De Ouderconsulent verzorgt bijvoorbeeld workshops en bijeenkomsten voor u als ouder.

Coördinator Zorg en Welzijn

De Coördinator Zorg en Welzijn ondersteunt, traint, adviseert en coacht de leerkrachten op het gebied van zorgvragen en pedagogisch-didactisch handelen. De Coördinator Zorg en Welzijn stelt het zorgbeleid op en voert dit uit. Ook heeft zij een sterk netwerk rond de school van zorgprofessionals.

Onderwijskundig Leider

De Onderwijskundig Leider houdt zich bezig met het onderwijs dat wordt gegeven op Het Epos. Hij geeft leiding aan de leerkrachten. Hij houdt zich bezig met de doorontwikkeling van het onderwijs en bewaakt de kwaliteit van het onderwijs.

Algemeen Directeur

De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. Hij houdt zich bezig met de strategie en organisatie van de school.

Onze Algemeen Directeur is: Hidde

Dataspecialist/Onderzoeker

Het doen van onderzoek speelt een belangrijke rol binnen ons onderwijs. We hebben iemand in dienst die informatie over het onderwijs verzamelt en onderzoek doet. Met deze informatie zorgen we dat het onderwijs nog beter aansluit op uw kind. Ook verbeteren wij hiermee het onderwijs.

Hoofd Bedrijfsvoering

De juiste bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de onderwijsprofessionals in staat zijn om hun werk goed te kunnen doen. Het Hoofd Bedrijfsvoering verzorgt al het werk op het gebied van financiën, faciliteiten en personeelsbeleid.

Medewerkers Receptie

Bij de ingang van de school zal altijd iemand aanwezig zijn om u te ontvangen en eventuele vragen te beantwoorden.