Basisschool Het Epos is een bijzondere school. Het is namelijk een geheel nieuwe school. Als u voor ons kiest, dan kiest u ervoor om onderdeel van onze gemeenschap te worden. Samen bouwen we aan het best mogelijke onderwijs voor onze kinderen. Dit is een ontdekkingsreis.

Sfeer op onze school

We zorgen samen voor een fijne sfeer waarin uw kind zich thuis voelt. Op onze school zijn rust, structuur en betrokkenheid belangrijk. Uw kind ontwikkelt zelfvertrouwen en ontdekt zijn of haar talenten. Onze school is een plek om te leren. Fouten maken hoort erbij. Daar leren de kinderen juist van.

Op Het Epos mag ieder kind zichzelf zijn en we accepteren elkaar. We vinden het belangrijk om met respect en openheid om te gaan met verschillen tussen mensen, zoals verschillen in geloofsovertuiging, afkomst en geaardheid. Dit verwachten we van onze medewerkers, leerlingen en ouders of verzorgers[1]. We vinden het belangrijk om thema’s op dit gebied te bespreken. Iedereen is anders, maar we zijn allemaal gelijkwaardig.

Waar staan wij voor

Onze waarden

Op Het Epos leert iedereen: jong en oud. We leren samen en zijn nieuwsgierig. Uw kind wordt op Het Epos een trots, nieuwsgierig en zelfstandig kind. Hij of zij leert zijn of haar talenten kennen en gebruiken. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen.

Op Het Epos staat de kwaliteit van onderwijs voorop. Wij hebben de ambitie om bij de beste scholen van Rotterdam te horen. We zetten ons in om het elke dag een beetje beter te doen. Op Het Epos stellen we zes kernwaarden centraal:

Created with Sketch.
Gemeenschap
Op Het Epos zijn we verantwoordelijk voor elkaar en helpen we een ander.
Created with Sketch.
Nieuwsgierigheid
Nieuwsgierigheid maakt dat mensen willen leren. Wij dagen kinderen iedere dag uit nieuwsgierig te zijn.
Created with Sketch.
Doorzettingsvermogen
Niet alles gaat de eerste keer goed, maar met doorzettingsvermogen kunnen we meer bereiken dan we denken!
Created with Sketch.
Groei
Met een focus op groei halen we iedere dag het beste uit onszelf en onze kinderen.
Created with Sketch.
Prestatie
We hebben hoge ambities en gaan samen voor hoge resultaten.
Created with Sketch.
Geluk
Kinderen leren het beste wanneer ze ook plezier maken!

Wat is een epos?

Heldenverhaal
Een epos is een verhaal over een held. De held gaat vaak op reis en overwint tegenslagen. De held ontdekt tijdens deze reis zijn of haar talenten en goede eigenschappen.
Bekende verhalen
Alle culturen kennen hun eigen heldenverhalen. Misschien kent u verhalen uit 1000 en 1 nacht, of kent u het epos van Gilgamesj, één van de oudste verhalen ter wereld.
Waarden
Verhalen worden gebruikt om waarden van generatie op generatie door te geven. Gemeenschap, nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen, groei, prestatie en geluk zijn vaste onderdelen van een epos
Onze kinderen
Kinderen beleven hun eigen heldenverhaal. Op Het Epos geven we onze kinderen handvaten om dit succesvol te doen.

Stichting Epos Onderwijs Rotterdam

Basisschool Het Epos valt onder de stichting Epos Onderwijs Rotterdam. Deze stichting heeft een bestuur. Dit bestuur is op vrijwillige basis nauw betrokken bij de school en is algeheel eindverantwoordelijk voor de school. Basisschool Het Epos is momenteel de enige school die onder deze stichting valt.