Vreedzame school

Op basisschool Het Epos werken we aan motivatie, nieuwsgierig zijn, eerlijkheid, gelijkwaardigheid, trots zijn en zorgen we voor elkaar. Dit doen we aan de hand van de ‘Vreedzame school’.

Het Epos vindt dat onderwijs óók betekent dat je kinderen helpt zich te ontwikkelen tot ‘een goed mens’. Daarom is Basisschool Het Epos is een Vreedzame school. Aan de hand van deze methode stimuleren we het zelfde gedrag door de hele school.

Respect tonen, meedoen, verantwoordelijkheid nemen – zo bereidt de school kinderen voor op de maatschappij.  De samenleving is gebaat bij burgers die zich verantwoordelijk opstellen, die vaardig en vreedzaam omgaan met verschillen en conflicten.

De school is ook een leefgemeenschap, waar kinderen kunnen oefenen en zich gehoord en gezien voelen. Waar ze een stem krijgen, leren om samen beslissingen te nemen en samen conflicten op te lossen. Op het Epos heerst een positief werkklimaat en zijn de leerlingen actief, zorgzaam en initiatiefrijk.

Indeling van de blokken

De Vreedzame School is een programma voor alle jaarlagen van de school, groep 1 t/m groep 8. Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 blokken aan bod komen.

Blok 1 We horen bij elkaar
Het eerste blok gaat over groepsvorming en hoe wij met elkaar omgaan op school.
Blok 2 We lossen conflicten zelf op
Dit blok leren onze kinderen omgaan met conflicten.
Blok 3 We hebben oor voor elkaar
Communicatie is belangrijk wanneer het gaat over samenleven.
Blok 4 We hebben hart voor elkaar
Ook gevoelens worden besproken, hoe we dat doen leren we in dit blok.
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij
Door verantwoordelijkheid te nemen, zorgen we voor een fijne sfeer op school.
Blok 6 We zijn allemaal anders
Het laatste blok gaat over verschillen en overeenkomsten en hoe we hiermee omgaan.