Schoolregels

Op Het Epos maken we onderscheid tussen regels op school en afspraken in de klas. De regels op school gelden voor iedereen. De afspraken in de klas stellen de leerkrachten samen met de kinderen op.

Op basisschool Het Epos:

1 Zorgen we er voor dat iedereen zich veilig voelt.
2 Zijn we allemaal gelijkwaardig: iedereen mag zichzelf zijn en hoort erbij.
3 Leren we met en van elkaar.
4 Houden we rekening met elkaar en helpen elkaar.
5 Zorgen we er samen voor dat de school een rustige leeromgeving is.
6 Zijn we vriendelijk tegen elkaar.
7 Lossen we conflicten samen op door te praten.
8 Hebben we respect voor de ander en voor andermans spullen.
9 Zijn we eerlijk en komen we onze afspraken na.
10 De tiende regel maakt ieder kind met zichzelf. Deze regel verschilt dus per kind. Dat kan bijvoorbeeld zijn: “Ik let op school extra op mijn broertje/zusje” of “Ik zorg dat ik op tijd op school kom”.