Ons onderwijs

 

Ons onderwijs lijkt in veel opzichten op het onderwijs van veel andere scholen. We leggen wel een aantal bijzondere accenten. We verbinden ons niet aan één onderwijsrichting. We kijken naar wat werkt voor onze kinderen. Dit doen we op basis van onderzoek en daarbij kijken we goed naar wat bijdraagt aan een goede ontwikkeling van kinderen.

Op Het Epos
vinden we belangrijk

Hoge verwachtingen

Op het Epos hebben we hoge verwachtingen van al onze leerlingen. We volgen de groei van uw kind op de voet. We houden u op de hoogte van de prestaties en groei van uw kind.

Teamteaching

Teamteaching betekent dat twee leerkrachten tegelijkertijd voor de klas staan. Hierdoor krijgen de leerlingen betere begeleiding en kunnen de groepen ook iets groter zijn, ongeveer 33 leerlingen. Lees hier meer over teamteaching.

Kwaliteit van onderwijs

Het bieden van kwalitatief goed onderwijs is het belangrijkste doel. Het team kijkt hoe de leerlingen zich ontwikkelen en of de ambitieus gestelde doelen behaald zijn. Daarom evalueren we de onderwijsresultaten van onze leerlingen. We hebben een dataspecialist / onderzoeker in dienst die de onderwijsprestaties meet en in de gaten houdt.

Het onderwijsteam blijft leren

We houden ook de kwaliteit van onze lessen in de gaten. We zijn van mening dat we het altijd een beetje beter kunnen doen. Door de kwaliteit te volgen blijven we verbeteren. We kijken ook naar de besteding van de (leer)tijd, de opbouw van de lessen en de samenwerking van het team. Kwaliteit mag geen toeval zijn.

Onderwijsvisie

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op uitgebreid onderzoek in binnen- en buitenland. Wij vinden het belangrijk om te kijken wat werkt op basis van onderzoek en succesvolle voorbeelden in binnen- en buitenland.

Focus op groei

Uw kind is elke dag op school om te leren en te groeien. Daar geloven we in op onze school. Kinderen zeggen niet: ‘Ik kan dit niet’, maar ze zeggen: ‘Ik kan dit nog niet’. We praten veel met uw kind over successen en leerdoelen. Onze leerkrachten zijn gekozen op en getraind in deze positieve aanpak.

We dagen uw kind steeds uit om te groeien ten opzichte van zichzelf. De school heeft daarom iemand in dienst die samen met de leerkrachten de groei en de ontwikkeling van de leerlingen gaat onderzoeken. Zo weten we precies wat de leerbehoefte is van uw kind. U krijgt zo als ouder nog beter inzicht in de ontwikkeling en groei van uw kind.

markus-spiske-DzgLAZXNFRo-unsplash

Feedback

Een van onze kernwaarden is doorzettingsvermogen. Voor een leerling is het belangrijk om inzicht te krijgen in zijn of haar leerproces. Feedback is hierbij nodig. Feedback is een boodschap over het gedrag of een prestatie van een ander. Het heeft bij ons een belangrijke plaats in school. Zowel het geven van feedback aan leerlingen als aan leerkrachten. Wij vormen een professionele leeromgeving. Ook ons team ontwikkelt en leert.

andrew-ebrahim-zRwXf6PizEo-unsplash

Coöperatieve Leerstrategieën

Passend bij onze kernwaarde gemeenschap werken we met coöperatieve leerstrategieën. Door in de klas veel te werken in teams van ongeveer vier kinderen leren de kinderen goed samenwerken. Hierdoor verbeteren relaties en daarmee de sfeer in de groep. Kinderen worden actief betrokken bij de les.

nicole-honeywill-sincerely-media-E3I2zjwGudM-unsplash

Betekenisvol leren

Onze kernwaarde nieuwsgierigheid krijgt vorm binnen betekenisvol leren. Dit betekent dat de dingen die onze leerlingen leren, aansluiten bij echte situaties. Hierdoor snappen kinderen beter waarom ze iets leren. We maken daarbij gebruik van echte materialen en gaan de wijk in voor opdrachten. Of we halen de wijk de school in en nodigen bijvoorbeeld de tandarts uit als het over tandverzorging gaat. Misschien heeft u een beroep dat aansluit bij onze lessen. Dan nodigen wij u graag uit in de les.

jeshoots-com-LKREcvZeoJQ-unsplash

Spelend leren

Jonge kinderen zijn nieuwsgierig. Dit merk je doordat kinderen willen spelen en ontdekken. Kinderen leren de wereld kennen via hun zintuigen en via verschillende materialen, zoals zand, klei of water. Kinderen leren de wereld kennen in de veilige schoolomgeving, door bijvoorbeeld de supermarkt, de dokter of de werkplaats van de fietsenmaker de school in te halen.

spelend leren

Expliciete Directe Instructiemodel

Een van onze kernwaarden is prestatie. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen succes hebben op school. Het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) is een bewezen effectieve aanpak die bijdraagt aan betere leerprestaties. Naast het EDI-model geven we ook op andere manieren les. De leerkrachten bepalen welke manier het beste bij de les past.

kelly-sikkema-tQPgM1k6EbQ-unsplash

Wat leert uw kind

We geven onderwijs in verschillende vakken zoals taal, rekenen en wereldoriëntatie. Ook bieden we thema’s en projecten aan. Betekenisvol leren speelt hierin een belangrijke rol.

We stellen hoge doelen voor uw kind voor rekenen en taal en besteden hier veel aandacht aan. Het Epos biedt een taalrijke omgeving met aandacht voor woordenschat en taalgebruik. Op het schoolplein en in de school spreken we Nederlands. Op die manier voelt iedereen zich welkom. Zo leren we ook van elkaar. Wanneer uw kind meerdere talen spreekt, dan gebruiken we die kennis ook in bepaalde lessen. Dat kan namelijk waardevol zijn. Kennis van een andere taal kan helpen bij het leerproces.

We vinden het belangrijk dat uw kind zijn of haar talenten ontwikkelt. Naast de verplichte vakken geven we uw kind ook les in filosofie, techniek, digitale vaardigheden en krijgen de kinderen extra aanbod in sport en podiumkunsten. Dit gebeurt tijdens leertijduitbreiding. Met deze lessen kan uw kind zich maximaal ontwikkelen. Onze leerkrachten verzorgen het onderwijs. Zij volgen hierin training. Ook zetten we soms externe vakleerkrachten in met veel kennis over een onderwerp.