Open Oproep: Gevelkunstwerk

 

Basisschool Het Epos biedt in samenwerking met Droom en Daad en CBK Rotterdam een bijzondere kans aan Rotterdamse kunstenaars. De gevel, van het nieuwe schoolgebouw in Zuidwijk, als canvas voor een permanent gevelkunstwerk!

 

 

Aan de Slinge komt een nieuw schoolgebouw voor basisschool Het Epos. De gevel aan de Slinge is de perfecte plek voor een nieuw kunstwerk! De leerlingen van Het Epos en de bewoners van Zuidwijk kiezen welk kunstwerk er straks op de gevel prijkt. De bouw van het schoolgebouw start eind februari en de school opent haar deuren in het najaar van 2025.

De deadline is verstreken. Je kunt geen ontwerp meer insturen.

Het gevelkunstwerk

Het nieuwe schoolgebouw heeft aan de Slinge, de zuidkant, een gevel met ruimte voor een kunstwerk van 24,5 bij 6 meter, eventueel kan het kunstwerk ook de hoek om naar de oostkant waar het gevelvlak 15 bij 6 meter is.

Het kunstwerk moet bijdragen aan de bekendheid, architectuur en functie van het schoolgebouw, evenals aan de identiteit en cultuur van Zuidwijk. Het kunstwerk sluit aan bij de kernwaarden van Het Epos; het moet optimisme uitstralen en nieuwsgierigheid opwekken, het stimuleert de verbeelding en neemt de beschouwer mee op een ontdekkingsreis in een wereld van (helden)verhalen. Het verhoudt zich in de breedte tot diverse culturele normen en waarden waar een ieder zich in kan herkennen en is geschikt en inspirerend voor kinderen van alle leeftijden.

Vorm- en materiaalkeuze zijn vrij. Duurzaamheid van het kunstwerk is belangrijk, het doel is dat het kunstwerk over vijftien jaar nog steeds zichtbaar is.

De opdracht voor de realisatie van het nieuwe kunstwerk in de openbare ruimte in Zuidwijk, Rotterdam is een initiatief van Stichting Epos Onderwijs Rotterdam, in samenwerking met CBK Rotterdam, Droom en Daad, Stichting de Verre Bergen, Heijmans en KAW Architecten.

Over Het Epos

Het Epos biedt een hoogwaardig onderwijsprogramma voor zo’n 280 leerlingen waarin gemeenschap, nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen, groei, prestatie en geluk voorop staan. Basisschool Het Epos is een bijzondere basisschool. Samen met de ouders en docenten bouwt Het Epos aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen in Zuidwijk. De kinderen worden op Het Epos een trots, nieuwsgierig en zelfstandig kind. Ze leren hun talenten kennen en gebruiken. De kwaliteit van onderwijs staat voorop en de ambitie is om bij de beste scholen van Rotterdam te horen. Op Het Epos staan zes kernwaarden centraal: Gemeenschap, Nieuwsgierigheid, Doorzettingsvermogen, Groei, Prestatie, Geluk.

Meer informatie over Het Epos: Bekijk hier de schoolgids en lees hier het interview met Onderwijskundig leider van Het Epos Tom Pellis en algemeen directeur van Stichting Epos Onderwijs Rotterdam Hidde Verkade.

Over het gebouw

Het nieuwe schoolgebouw is ontworpen door KAW architecten uit Rotterdam. Het gebouw krijgt acht klaslokalen, een bibliotheek, mediatheek, een kook-, speel-, techniek- en ouderlokaal en een gymzaal. Extra bijzonder zijn de glijbaan, waarmee een van de lokalen gekoppeld is aan de schooltuin, en het lokaal voor podiumkunsten dat zowel vanuit de aula als vanaf het schoolplein wordt gebruikt. Op de school worden 53 appartementen gebouwd. De school heeft een betonnen plint met daarop gemetselde verdiepingen.

Bekijk hier meer details over het gebouw.

Op de afbeelding zijn de stenen te zien die gebruikt worden voor de bouw van het schoolgebouw.

Procedure en selectiecommissie

De open oproep voor het gevelkunstwerk bestaat uit vier fasen.

Fase 1: Kunstenaars die in Rotterdam wonen of werken worden uitgenodigd om een schetsontwerp in te sturen. De selectiecommissie, bestaande uit CBK Rotterdam, KAW architecten, Droom en Daad en leerkrachten van Het Epos, maakt uit alle inzendingen een keuze en selecteert drie kunstenaars. Bij de selectie wordt gelet op:

 • Artistieke kwaliteit van het kunstwerk: Beoordeling van creativiteit en esthetische waarde.
 • Kunstenaarspraktijk: Evaluatie van de ervaring en eerdere werken van de kunstenaar.
 • Haalbaarheid: Realistische uitvoerbaarheid van het ontwerp.
 • Duurzaamheid: Het kunstwerk moet bestand zijn tegen de tijd en weersomstandigheden.

Fase 2: De drie geselecteerde kunstenaars ontvangen een vergoeding van €1.500 voor de uitwerking van het schetsontwerp, het maken van een eerste raming voor de realisatie, bijdragen aan de kunstweken, en het maken van de maquette. Hierbij wordt een basismaquette van het gebouw aangeleverd, waarop het ontwerp van het kunstwerk moet worden toegevoegd. De maquettes moeten uiterlijk op 9 september 2024 ingeleverd worden.

Fase 3: Vanaf 16 september worden deze maquettes tentoongesteld in Het Epos, wat tevens het begin markeert van de vijf weken durende kunstperiode op school. Tijdens de laatste week van de kunstperiode (14 tot en met 18 oktober) worden de leerlingen van Het Epos en bewoners van Zuidwijk uitgenodigd om hun stem uit te brengen op hun favoriete ontwerp. Het ontwerp met de meeste stemmen wordt vervolgens gerealiseerd. Bij een uitslag met gelijke stemmen kiest de selectiecommissie de winnaar.

Fase 4: De laatste fase omvat de uitwerking en realisatie van het gekozen kunstwerk. De onthulling vindt plaats bij de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw in het najaar van 2025.

Belangrijke data
 • 18 april 2024: Deadline insturen schetsontwerp
 • 29 april 2024: Bekendmaking geselecteerde kunstenaars
 • 9 september 2024: Deadline definitief ontwerp met maquette en raming
 • 16 september tot 18 oktober 2024: Kunstweken op Het Epos
 • 14 oktober tot 18 oktober 2024: Stemperiode
 • 18 oktober 2024: Bekendmaking gekozen ontwerp
 • Vanaf bekendmaking tot juli 2025: Productie en plaatsing kunstwerk
 • Najaar van 2025: Onthulling kunstwerk

Kunstweken

Graag betrekken we de leerlingen van Het Epos bij de totstandkoming van het nieuwe kunstwerk. Aan het begin van het nieuwe schooljaar, van 16 september tot 18 oktober 2024, vinden de ‘kunstweken’ plaats en staat het onderwijs op Het Epos, gedurende vijf weken, in het teken van beeldende kunst.

We vragen de geselecteerde kunstenaars hier een bijdrage aan te leveren. Denk aan een workshop, een atelierbezoek, enzovoort. Beschrijf hoe jij kunt bijdragen aan deze kunstweken.

Budget

De drie geselecteerde kunstenaars ontvangen een vergoeding van €1.500 voor de uitwerking van het schetsontwerp en het maken van de maquette, een basismaquette wordt aangeleverd. Voor de definitieve opdracht is €100.000 beschikbaar, inclusief honorarium, productie, plaatsing, en inclusief BTW.

Insturen ontwerp

Kunstenaars die in Rotterdam wonen of werken kunnen een ontwerp insturen. We ontvangen graag het schetsontwerp (maximaal 2 A4), je portfolio (maximaal 6 A4), een beschrijving van je relatie met Zuidwijk (maximaal 1/2 A4), en een omschrijving van je bijdrage aan de Kunstweken op Het Epos (maximaal 1/2 A4). De deadline is verstreken. Een ontwerp insturen is niet meer mogelijk. Voor vragen kun je mailen naar kunst@eposonderwijs.nl.

Download hier de samenvatting & bekijk hier meer details over het gebouw.

De deadline is verstreken. Een ontwerp insturen is niet meer mogelijk.