Procedure en selectiecommissie

De open oproep voor het gevelkunstwerk bestaat uit vier fasen. Fase 1: Kunstenaars die in Rotterdam wonen of werken worden uitgenodigd om een schetsontwerp in te sturen. De selectiecommissie, bestaande uit CBK Rotterdam, KAW architecten, Droom en Daad en leerkrachten van Het Epos, maakt uit alle inzendingen een keuze en selecteert drie kunstenaars. Bij de selectie wordt gelet op:
  • Artistieke kwaliteit van het kunstwerk: Beoordeling van creativiteit en esthetische waarde.
  • Kunstenaarspraktijk: Evaluatie van de ervaring en eerdere werken van de kunstenaar.
  • Haalbaarheid: Realistische uitvoerbaarheid van het ontwerp.
  • Duurzaamheid: Het kunstwerk moet bestand zijn tegen de tijd en weersomstandigheden.
Fase 2: De drie geselecteerde kunstenaars ontvangen een vergoeding van €1.500 voor de uitwerking van het schetsontwerp, het maken van een eerste raming voor de realisatie, bijdragen aan de kunstweken, en het maken van de maquette. Hierbij wordt een basismaquette van het gebouw aangeleverd, waarop het ontwerp van het kunstwerk moet worden toegevoegd. De maquettes moeten uiterlijk op 9 september 2024 ingeleverd worden. Fase 3: Vanaf 16 september worden deze maquettes tentoongesteld in Het Epos, wat tevens het begin markeert van de vijf weken durende kunstperiode op school. Tijdens de laatste week van de kunstperiode (14 tot en met 18 oktober) worden de leerlingen van Het Epos en bewoners van Zuidwijk uitgenodigd om hun stem uit te brengen op hun favoriete ontwerp. Het ontwerp met de meeste stemmen wordt vervolgens gerealiseerd. Bij een uitslag met gelijke stemmen kiest de selectiecommissie de winnaar. Fase 4: De laatste fase omvat de uitwerking en realisatie van het gekozen kunstwerk. De onthulling vindt plaats bij de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw in het najaar van 2025.