Kunstweken

Graag betrekken we de leerlingen van Het Epos bij de totstandkoming van het nieuwe kunstwerk. Aan het begin van het nieuwe schooljaar, van 16 september tot 18 oktober 2024, vinden de ‘kunstweken’ plaats en staat het onderwijs op Het Epos, gedurende vijf weken, in het teken van beeldende kunst. We vragen de geselecteerde kunstenaars hier een bijdrage aan te leveren. Denk aan een workshop, een atelierbezoek, enzovoort. Beschrijf hoe jij kunt bijdragen aan deze kunstweken.