Is er voor en vroegschoolse educatie (VVE)?

Nee, deze plek is geen opvang en ouders blijven altijd aanwezig en verantwoordelijk voor hun kind. Wel zijn er bekwame en ervaren professionals aanwezig die ondersteuning kunnen bieden op verschillende opvoedvraagstukken en is er een leerrijke omgeving die kinderen voorbereid op school. Samen met ouders geven de professionals verder vorm aan het aanbod op basis van de verschillende leerbehoeften.