Budget

De drie geselecteerde kunstenaars ontvangen een vergoeding van €1.500 voor de uitwerking van het schetsontwerp en het maken van de maquette, een basismaquette wordt aangeleverd. Voor de definitieve opdracht is €100.000 beschikbaar, inclusief honorarium, productie, plaatsing, en inclusief BTW.