Belangrijke data

  • 18 april 2024: Deadline insturen schetsontwerp
  • 29 april 2024: Bekendmaking geselecteerde kunstenaars
  • 9 september 2024: Deadline definitief ontwerp met maquette en raming
  • 16 september tot 18 oktober 2024: Kunstweken op Het Epos
  • 14 oktober tot 18 oktober 2024: Stemperiode
  • 18 oktober 2024: Bekendmaking gekozen ontwerp
  • Vanaf bekendmaking tot juli 2025: Productie en plaatsing kunstwerk
  • Najaar van 2025: Onthulling kunstwerk