Algemene privacyverklaring Epos Onderwijs Rotterdam

Epos Onderwijs Rotterdam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Particuliere gegevens

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Epos Onderwijs Rotterdam houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Wij beperken de verwerking van uw persoonsgegevens tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze.

 

Epos Onderwijs Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@eposonderwijs.nl.

 

Zakelijke contacten

Persoonsgegevens van leveranciers en andere zakelijke contacten worden door Epos Onderwijs Rotterdam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over een opdracht en/of uitnodigingen en/of (potentiële) overeenkomsten;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht en/of overeenkomst.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht en/of overeenkomst dan wel ons gerechtvaardigd belang.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Epos Onderwijs Rotterdam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

 

Uw persoonsgegevens worden door Epos Onderwijs Rotterdam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.